Vad kan jag göra för dig?

Inresurs Coaching erbjuder skräddarsydda coachinginsatser inom ledarskap och medarbetarutveckling både individuellt och i grupp.

Ledarskapscoaching

Utveckla ledaregenskaperna och nå resultat genom tydligare kommunikation och ett coachande förhållningssätt. Använd dina idéer och styrkor för att genomföra de mål som har satts upp för verksamheten.

Det coachande ledarskapet ger de verktyg ledaren behöver för att utveckla ett coachande förhållningssätt gentemot kollegor, medarbetare och kunder. Många företag satsar idag på att införa det coachande förhållningssättet i hela organisationen för att till fullo använda de resurser och den kompetens som redan finns. Det coachande förhållningssättet leder till ökad motivation och engagemang hos medarbetarna vilket visar sig i måluppfyllelse och resultat.

Medarbetar-/teamcoaching

Utveckla teamet till oanade höjder genom att utnyttja alla resurser och nå ökat resultat.
Coachen hjälper teamet att blicka framåt, upptäcka nya lösningar och möjligheter samt att utforma gemensamma och tydliga mål.

Inom team och grupper finns både styrkor och utvecklingsområden som behöver synliggöras för att nå bästa resultat. Med nya perspektiv och ”out-of-the-box”-tänkande frigörs oupptäckt potential som tar teamet/gruppen till ökat resultat och framgång.

Individuell Coaching

Individuell Coaching – hjälper dig med:

 • Att fokusera på det väsentliga

 • Måluppfyllelse

 • Effektiv planering

 • Medvetenhet om ansvar och rollfördelning

 • Stresshantering

 • Balans mellan jobb och fritid

 • Tydlig kommunikation

 • Nya insikter

 • Kunskap om värderingars betydelse

 • Personlig och yrkesmässig utveckling

ICF - International Coach Federation PCC - Professional Certified Coach
Mia Skjöldebrand Hedström är en professionell certifierad coach och medlem i ICF – International Coaching Federation

Hör av dig!

  Jag godkänner**

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår hantering av personuppgifter.