Coach som varumärke

2017-09-21T13:33:44+02:00

Hur pratar vi coacher om coaching? Coachingens utveckling sker snabbt och det är tydligt att fler och fler uppskattar och efterfrågar coaching. Eftersom yrkesmässig coaching inte är varumärkesskyddat får vi coacher ständigt förklara vad en coach gör. Att vara idrottscoach är lätt för andra att förstå eftersom det är så uppenbart vad en sådan coach [...]