KBC

KBT är förkortning av Kognitiv Beteendeterapi. I denna terapiform fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen samt på individens känslor, beteende och tankar. KBT har sin förankring i kognitionspsykologin, inlärningspsykologin och i socialpsykologin.

Kriser är normala

I våra liv går vi igenom olika kriser och prövningar som ligger till grund för vår personliga utveckling och växande som människor. Vissa kriser kan påverka oss mer än andra och vara svårare att acceptera. Att gå i samtalsterapi hjälper oss att sortera tankarna och lättare inse att vi har möjlighet att påverka våra val till att leva det liv vi vill leva. Det i sin tur gör att vi känner en inre tillfredställelse och en ökad känsla av meningsfullhet.

Vad är möjligheterna?

Inresurs hjälper privatpersoner och företagsanställda – enskilt eller i grupp – med problem som är svåra att hantera på egen hand. Behandling sker med KBT – kognitiv beteendeterapi. KBT är den psykologiska behandlingsmetod som har mest väldokumenterad effekt (evidens) och därför rekommenderas för de flesta av våra vanligaste psykologiska problem.

KBT i organisationer

Konsekvensbaserat ledarskap (OBM -Organizational Behavior Management).
Beteendeanalys i organisationer görs för att få syn på orsak och konsekvens för att öka medvetenhet om och skapa förståelse för vad som påverkar beteenden när det gäller system och organisationer.

Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap och att skapa trygga och välfungerande arbetsplatser.

Genom KBT-samtalsterapi erbjuder Inresurs hjälp med

oro och ångest

självkänsla/självförtroende

social ängslan och fobi

stress

sömnproblem

nedstämdhet

uppskjutande (prokrastinering)

rädslor

Hör av dig!

    Jag godkänner**

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår hantering av personuppgifter.