Vad är coaching?

Coaching är ett partnerskap mellan coachen och klienten i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar till att maximera klientens personliga och professionella potential.

Coachens roll är att hjälpa personer eller grupper att optimera sina resurser.
Coachen lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.
Coaching hjälper individer / grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Nå önskade resultat och personliga mål
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor fullt ut
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Inresurs Coaching följer ICFs (International Coaching Federation) standard för coaching som bygger på att varje individ är resursstark och äger förmåga till förändring och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla har de inre resurser som behövs för att utvecklas och komma vidare mot nya mål i livet och att varje enskild individ kan finna sin plats både i karriären och privatlivet.

Coachens roll är att hjälpa personer eller grupper att optimera sina resurser.
Coachen lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.
Coaching hjälper individer / grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Nå önskade resultat och personliga mål
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor fullt ut
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Inresurs Coaching följer ICFs (International Coach Federation) standard för coaching som bygger på att varje individ är resursstark och äger förmåga till förändring och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla har de inre resurser som behövs för att utvecklas och komma vidare mot nya mål i livet och att varje enskild individ kan finna sin plats både i karriären och privatlivet.