Vad är nudging?

Nobelpriset i ekonomi har tilldelats Richard H Thaler från University of Chicago för sitt bidrag inom beteendeekonomi (psykologisk ekonomi).  Priset får han för sin forskning om mänskligt beteende inom ekonomiska frågor och beslut. Genom sin forskning har han kunnat visa på hur människor agerar mänskligt (SIC!)  när de fattar ekonomiska beslut och därmed tvärtemot vad ekonomisk teori förutsätter.

Förutom forskning inom beteendeekonomi är Thaler en av pionjärerna bakom den s.k. ”nudgingteorin”. Ordet  ”nudge” kommer från engelskans ”knuff” – i betydelsen att vänligt putta någon i rätt riktning. Nudging som metod handlar om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller morot. Istället för att ta bort eller lägga till valalternativ arrangeras valsituationer så att det blir lätt att göra rätt.

Nudging är alltså att på ett enkelt sätt främja önskvärt beteende genom att göra det lätt att välja rätt. Det handlar mycket om att förenkla så mycket som möjligt för att knuffa människor mot hållbara val.  Ett exempel är Köpenhamn som minskade nedskräpningen med 50 % genom att trycka gröna fotsteg på gatan som ledde till närmaste papperskorg.

Hur kan vi då använda nudging i coaching?

Våra ambitioner som coacher är att hjälpa våra klienter att skapa förutsättningar för att lyckas med sina utmaningar och nå uppsatta mål. Vi hjälper klienterna att identifiera vilka situationer som är särskilt viktiga att designa så att de gör det rätta valet mot målet. Att ändra beteende är en långsiktig och utmanande process som kräver aktiva val. För oss coacher gäller det alltså att hjälpa klienterna att hitta sin nudge som gör det lätt att göra rätt val och knuffa sig själva i rätt riktning.